Strona domowa Janusza Wilanda

www.astrojawil.pl

Wszystkie zamieszczone tutaj zdjęcia są mojego autorstwa.

 

 

 

Matka Boża Trybunalska

 

 

W kościele znajduje się historyczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw.
Matki Bożej Trybunalskiej. Obraz ten od 1580 znajdował się w kościele farnym
i w czasie posiedzeń trybunału przenoszony był do kaplicy sądowej.
Po 1792 obraz znajdował się w archiwum trybunału w ratuszu. W 1829 roku,
staraniem Pijarów obraz został przeniesiony do tego kościoła.
 

 

Kopia obrazu.

 

 

Oryginał obrazu po koronacji.

(Na kopii Dzieciątko nie ma w rączce kwiatuszka)

 

 

 

Koronacja obrazu Matki Bożej Trybunalskiej

 

Warszawa - 26 maja 2006 r.

 

 

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej został ukoronowany 26 maja 2006 roku

w Warszawie przez papieża Benedykta XVI.
(Korony poświęcił papież Jan Paweł II w 2004 roku)

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości koronacji Obrazu w Warszawie w dniu 26 maja 2006 r.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Zdjęcia robiłem z programu TVP1

 

 

Matka Boża Trybunalska w Piotrkowie

 

27 maja 2006 r.

 

 

  

Matka Boża Trybunalska jest juz w Piotrkowie.                     Tłumy ludzi czekające na Rynku.         

 

 

  

Specjalny orszak niósł obraz na zamontowany na stojaku wysoko i wszyscy mogliśmy go dobrze widzieć.

 

 

  

 

 

  

Obraz przez Rynek Trybunalski został przeniesiony do kościoła farnego ...

 

 

  

... i wkrotce orszak zmierzał już do kościoła o. Jezuitów.

 

 

  

Superior wspólnoty Jezuitów o. Andrzej Lemiesz.                              Przemarsz ul. Pijarską.                 

 

 

  

 

 

 

  

            Za orszakiem szły tłumy.                          Obraz wnoszony jest do wnętrza kościoła.

 

 

     

Z ledwością wierni pomieścili się wewnątrz kościoła.

 

 

 

 

 

Matka Boża Trybunalska w Piotrkowie

 

17 września 2006 r.

 

 

Na tydzień przed Uroczystością Dziękczynienia w kościele jezuitów odbyła się ostatnia

msza dla dzieci z obrazem Matki Bożej Trybunalskiej na tymczasowym miejscu.

Superior o. Andrzej Lemiesz pokazał nam, w którym miejscu będzie umiejscowiony

obraz po 23 września 2006 r.

 

Superior o. Andrzej Lemiesz na mszy św. 17 września 2006 r.

opowiada dzieciom o obrazie Matki Bożej Trybunalskiej.

 

 

 

17 września 2006 - próba techniczna urządzenia odsłaniania obrazu.

 

 

 

  

17 września 2006 - próba techniczna urządzenia odsłaniania obrazu.

Obraz z o. Franciszkiem Ksawerym będzie odsłaniał umocowany

w bezpiecznym miejscu obraz Matki Bożej Trybunalskiej

 

 

 

Uroczystość Dziękczynienia  22 września 2006 r.

 

 

W piątek 22 września rozpoczęła się :

UROCZYSTOŚĆ DZIĘKCZYNIENIA ZA KORONACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ TRYBUNALSKIEJ

 

 

  

Na Rynku Trybunalskim trwają przygotowania do sobotnich uroczystości.

O godz. 17-tej, w piątek, w kościele o. jezuitów został odmówiony różaniec.

J.E. bp Ireneusz Pękalski odczytał dekret, na mocy którego kościół pw. Franciszka Ksawerego

został mianowany w dniu dzisiejszym Sanktuarium Maryjnym,

a superior o. Andrzej Lemiesz został jego kustoszem.

 

 

  

           o. A. Lemiesz odmawia różaniec.               J.E. bp Ireneusz Pękalski odczytuje dekret

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Obraz procesyjnie został odniesiony do kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła.

 

 

 

Uroczystość Dziękczynienia za koronację obrazu

 

Matki Bożej Trybunalskiej

 

23 września 2006 r.

 

 

W nocy z piątku na sobotę obraz znajdował się w kościele farnym pw. św. Jakuba Apostoła.

 

 

  

Od rana w sobotę przyjeżdżali do Piotrkowa ważni w kraju goście, a na Rynku trwały przygotowania.

 

 

  

Gloria de Dios w drodze na Rynek, a o. Andrzej Lemiesz udzielił kilku wywiadów dla mediów.

 

 

  

O godz. 11-tej na ul. Farnej ustawiła się procesja.                      J.E. ks. kard. Stanislaw Dziwisz.         

 

 

  

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej nieśli parlamentarzyści.                       Procesja ruszyła.                       

 

 

  

Procesja wkroczyła na Rynek Trybunalski.

 

 

  

J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz witał się z wiernymi przybyłymi na Uroczystość.

 

 

  

 

 

   

Najbliżej ołtarza znajdowały się miejsca dla zaproszonych VIP-ów.

 

 

  

ks. abp Władysław Ziółek wygłosił słowo wstępne.

 

 

  

Homilię wygłosił J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz                                Miejsca VIP-ów.                            

 

 

  

 

 

  

Procesja z darami.

 

 

  

 

 

  

 

 

  

J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz udzielał komunii św.

 

 

  

Słowo ojca prowincjała Dariusza Kowalczyka SJ        Z lewej : Marszalek Sejmu RP Marek Jurek

 

 

  

Zespół Gloria de Dios wręczał kwiaty.

 

 

  

Obdarowani kwiatami: m.in. ks.abp Wł. Ziółek, J.E. ks. kard. St. Dziwisz  i superior o. A. Lemiesz.

 

 

  

Po mszy św. procesja z obrazem ruszyła w kierunku kościoła jezuitów.

 

 

  

 

 

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej niesiony przez przedstawicieli świata pracy.


 

  

Za obrazem do kościoła weszły tłumy ludzi.

 

 

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej już jest na swoim miejscu.

 

* * * * *

 

O 15:40 na Rynku Trybunalskim miał koncert zespół Gloria de Dios,

który od 6 lat dba o oprawę muzyczną na mszy św. dla dzieci

o godz. 11:30 w każdą niedzielę w kościele o. jezuitów.

Niestety do ich występu na podium z nagłośnieniem nie doszło,

nie wiadomo z jakich powodów. Zagrali i śpiewali przez 20 minut

bez nagłośnienia. Wysłuchaliśmy kilka pięknie wykonanych pieśni,

a po każdej dostawali gromkie brawa od licznie zgromadzonej ludności.

Szkoda, że nie mieli tego nagłośnienia.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Zespół Gloria de Dios

 

 

Od marca 2002 roku zespół Gloria de Dios kierowany jest przez Ewę Szkólnik

i regularnie stanowi oprawę muzyczną mszy świętej dla dzieci.

Od 6 lat grają i śpiewają w każdą niedzielę o godz. 11:30.

 

 

 

11 czerwca 2006 r.

 

Na zdjęciu zespół razem z superiorem o. Andrzejem Lemieszem i Matką Bożą Trybunalską.

 

 

 

Kierująca zespołem Gloria de Dios - Ewa Szkólnik

i jedna z podopiecznych Marta Domaradzka

 

 

 

 

26 maja 2007 - przekazanie kopii obrazu

 

Parlamentarzystom w rocznicę koronacji.

 

 

 

Matka Boża Trybunalska

Patronka Parlamentarzystów

 

To zdjęcie wykonałem 23 września 2006 na Rynku Trybunalskim w pełnym słońcu,

jak obraz nie był jeszcze w szklanej osłonie.

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Zdjęcia z tej uroczystości : Aldona Wiland

 

 

 

 

Prymas Polski kard. Józef Glemp w Piotrkowie Tryb.

 

3 grudnia 2007 r.

 

Kościół ojców Jezuitów p.w. św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim

gościł prymasa Polski kard. Józefa Glempa, który koncelebrował mszę św. w dzień

patrona św. Franciszka Ksawerego. Pozostałe moje zdjęcia z tej uroczystości tutaj.

 

 

 

 

 

 

Kościół o. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Kościół ojców Jezuitów p.w. św. Franciszka Ksawerego w Piotrkowie Trybunalskim,
barokowy, budowany w latach 1701-1727, stanowi zamknięcie ul. Konarskiego
wychodzącej z Rynku Trybunalskiego. Fasada frontowa skierowana jest na północ.

Aby uzyskać takie oświetlenie frontu tego kościoła należy przyjść

na Rynek Trybunalski podczas przesilenia letniego na 1-2 godziny przed

zachodem Słońca, oczywiście podczas ładnej pogody.

 

21 czerwca 2005 r.

 

 

Powiększenie środkowej części fasady frontowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od wschodu od ul. Pijarskiej.

 

 

 

 

 

 

Widok od strony południowej, od ulicy Mikołaja Kopernika razem z Nowym Kolegium Jezuickim,

obecnie I Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Chrobrego.

W głębi po prawej stronie hełm wieży kościoła farnego.

 

 

 

Widok od południa.

 

 

 

 

Południowa ściana wsparta jest na reliktach dawnych murów miejskich.

 

 

 

 

 

Polichromie na sklepieniu wykonał Andrzej Ahorn w latach 1735-1741.

 

 

 

 

 

Nowe zdjęcia fresków w prezbiterium

 

9 grudnia 2007 r.

 

 

powiększ prezbiterium

 

 

  

powiększ lewy fresk                                                   powiększ prawy fresk

 

 

 

Andrzej Ahorn na spogląda na ołtarz. Widoczne złocenia na fresku.

 

 

Freski na sklepieniach w kościele ojców Jezuitów p.w. św. Franciszka także wykonał Andrzej Ahorn.

 

 

 

Barokowa ambona przeniesiona z kościoła Pijarów w 1796 roku.

 

Przed renowacją

 

 

Po renowacji (uroczyste odsłonięcie 26 maja 2007 r.)

 

 

 

 

Wspaniale prezentuje się wielki ołtarz główny, drewniany, złocony,
odrestaurowany po kapitalnym remoncie i odsłonięty 4 grudnia 2005 r.

Fotografię wykonałem w dniu uroczystego odsłonięcia ołtarza 4 grudnia 2005 r.

 

 

 

 

 

Budowa Domu Zakonnego

 

 Dobudowany na przełomie XIX/XX wieku do kościoła od strony zachodniej dom zakonny,

w ostatnich latach został rozebrany, a aktualnie (2005-2006) jest odbudowywany.

Na zdjęciu widać miejsce styku z dawnym domem zakonnym.

Obecnie (2006) dom zakonny jest już w budowie.

 

 

 

Roboty ziemne - fundamenty


Podczas prac fundamentowych we wrześniu 2005 r. odkryto wiele przedmiotów

codziennego użytku i drewnianych konstrukcji datowanych na X-XI wiek.

 

fot. 8 września 2005 r.

Na zdjęciu widoczny jest relikt zachowanego muru miejskiego oraz fragmenty konstrukcji drewnianej z X wieku.

 

 

       

Tu widać miejsce gdzie dogrzebałem się                            Przykład glazurowanej ceramiki.

             do ceramicznej wazy, której fragment zachowałem.     Po archeologach to i owo jeszcze można było wygrzebać. 

 

 

       

Fragmenty dobrze zachowanego drewna konstrukcyjnego datowanego na X wiek metodą dendrologiczną.

 

 

       

                Wśród gruzów z rozbiórki stał krzyż.           W miejscach stóp fundamentowych znajdowały się

                                                                               spróchniałe belki drewniane.

 

 

 

Widok na budowę od strony południowej.

 

18 lutego 2006 r. - budowa wychodzi ponad zabytkowy mur ochronny miasta

 

 

12 marca 2006 r. - ściany parteru postawione

 

 

2 kwietnia 2006 r.

 

 

7 maja 2006 r.

 

 

12 maja 2006 r.

 

 

26 maja 2006 r.

 

 

11 czerwca 2006 r.

 

 

30 lipca 2006 r.

 

 

Są już wszystkie okna od południa - 27 sierpnia 2006 r.

 

 

Na balkonach są już balustrady i pojawiły się daszki zaraz za murem - 18 lutego 2007 r.

 

 

18 lutego 2007 - Dom Zakonny już jest zamieszkały.

 

 

 

 

 

Tynkowanie elewacji południowej - 25 marca 2007 r.

 

 

Tynkowanie elewacji południowej - 15 kwietna 2007 r.