Strona domowa Janusza Wilanda

 

Ciechocinek - uzdrowisko - kurort słynący

z zabytkowych tężni solanki.

18-20 października 2006 r.

 

Zdjęcia : Janusz Wiland

 

 

W przerwach pomiędzy zajęciami na konferencji w Ciechocinku

udało mi się przy ładnej pogodzie obejść zabytkowe drewniane tężnie solanki

wybudowane na początku XIX wieku. Poniżej zdjęcia kilku przypadkowo wybranych

domków, ale na początku umieściłem pałac TARGON, w którym mieszkałem i odbyła się konferencja. 

 

 

  

Pałac TARGON.

 

 

  

Pałac TARGON - fasada południowa i fragment wnetrza.

 

 

  

Źródło nr 11 (Grzybek).

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Dawniej solankę dostarczano na tężnie przy pomocy wiatraków, ale obecnie zastępują je

pompy elektryczne, które czerpią solankę ze źródła nr 11 (Grzybek).

 

 

 

Białą rurą PCW solanka pompowana jest na górę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalacja oparami soli jodkowo-bromkowej w pobliżu tężni.

 

 

 

Jedyny zachowany wiatrak do transportu solanki na górę tężni.

 

 

 

 

  

 

  

Tężnia w remoncie. Wymiana gałązek i belek ukośnych.

Słupy główne nośne dobrze zakonserwowane solą pozostawiono.

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Stromymi krętymi schodami wychodzimy na górę tężni.

 

 

  

Na górze drewnianymi korytami płynie solanka i wypływa ona z otworów co ok. 1m.

Drewniane kołki regulują ilość wypływającej solanki, a nacięciami w dolnym korytku

solanka skapuje na gałązki. Spływając po tych gałązkach woda z solanki odparowuje

i na dole jest ona zbierana do koryta. W ten sposób solanka zagęszczana jest

z 5,8% do 27%. Przy okazji część soli wykorzystywana jest do naturalnej inhalacji.

 

 

 

  

Tutaj zagęszczona solanka trafia do dolnego koryta.       Palisada nośnych słupów z drewna dębowego.