BURZA W PIOTRKOWIE

 

7 i 8 lipca 2012

 

 

 

 

Nagrałem film na You Tube z dnia 8 lipca 2012.

UWAGA - dŸwięk grzmotów stereo!

 

TRZY BLISKIE PIORUNY  <- FILM

 

 

 

Pioruny w dniu 7 lipca 2012: