Strona domowa Janusza Wilanda

Zdjęcia zamieszczone tutaj wykonali Aldona i Janusz Wilandowie.

 

Spacer pierwszo-majowy.

1 maja 2009 r.

 

 

Aldona fotografowała kwiatki i przyrodę na ziemi ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... a ja patrzyłem głównie do góry.